[TCM Akupunktur]

 

TCM - en kort beskrivning

Akupunktur är en av behandlingsformerna inom traditionell kinesisk medicin och har använts i tusentals år i Kina. Det är en effektiv metod för sjukdomsbehandling och har under senare år fått ökad uppmärksamhet i hela världen. En TCM - akupunktör har en gedigen utbildning i traditionell kinesisk medicin och uppnår mycket goda resultat vid många olika sjukdomstillstånd utan att orsaka skadliga biverkningar. TCM - akupunktören använder mycket tunna, sterila nålar av rostfritt stål, som sticks genom huden på de specifika akupunkturpunkterna.
Patienten kan känna ett litet stick och därefter en svag kramp eller ömhet.
Varje punkt har sin speciella funktion. Olika kombinationer av punkter väljs vid olika sjukdomar. Inom traditionell kinesisk medicin behandlas hela människan, inte bara enstaka symptom. TCM - akupunktören måste därför skaffa sig en grundlig förståelse för patientens medicinska och allmänna bakgrund för att kunna förstå sjukdomsorsak och för den enskilda patienten väja en specifik kombination av punkter.

KROPPENS MERIDIANER

Meridianerna utgör grunden för den traditionella kinesiska läkekonsten. Kroppens meridianer beskrivs som nålpunkter av samma kategorier som binds ihop till en linje. Meridianerna genomströmmas av livsenergi, s.k. Qi. Är man frisk flyter flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockering eller oregelbundenhet i flödet. Utefter meridianerna ligger akupunkturpunkter. Genom att stimulera dessa med nålar återskapas balans och patienten befrias från sjukdom.

SÅ FUNGERAR AKUPUNKTUR

Västerländsk forskning har inriktats i första hand på nervsystemet och mycket tyder också på att detta spelar en stor men ej avgörande roll. Forskning har visat att akupunktur verkar via hormon- nerv- och cirkulationssystemet. Stimulans med nålar frigör kemiska transmittossubstanser. Budskapet når hjärnan via nervsystemets elektrokemiska kommunikation. Olika nivåer i centrala nervsystemet samverkar troligen i att skapa akupunkturens läkande kraft.

Meridianer

© 1999 - 2007 Evensson